• RamotBer
 • RamotBerLogo
 • RamotBer1

  - בינו נדל"ן, דירה, דירת גג, דירת גן, מיני פנטהאוז'

‏‏3 copy - עותק

בימים אלה מפורסם מכרז של מנהל מקרקעי ישראל לבניית 212 יח"ד  ב- 5 מתחמי משנה. בשכונת רמות ב'  ( הרכס ) באר שבע.

בינו נדל"ן  ובונים אונליין  החליטו לפעול לניצול הזדמנות זו ולאפשר למשפחות המעוניינותלהגשים את שאיפתן לדיור במחיר שפוי ,

וזאת על ידי גיבוש החברים  לעמותת מגורים  שכל  ענינה של העמותהלאפשר רכישת דירה במחיר שפוי.

במסגרת המכרז מתוכננים בשלב זה בניינים בעלי 5 קומות, הכוללות יח"ד זהות בנות 4 חדרים עם אפשרות להרחבה עתידית ל-5 חדרים.

קבלן ביצוע:  על מנת להקטין את גורם אי הודאות מצד אחד ולאפשר את רמת המחירים הנמוכה מצד שני, נתקבלה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הבניה והפיתוח במתחם כולו מחברת אורתם מליבו בע"מ – אחת מחברות הבנייה הגדולות בישראל, בעלת ניסיון מוצלח של בנית אלפי יח"ד באיכות גבוהה ובפריסה ארצית.

על סמך הצעתם זו ועל סמך אומדנים מבוססים נוספים, מתוכנן כי אומדן העלויות המשוערות.

 • לדירת 3 חד':  666,000  ₪.
 • לדירת 4 חד': 777,000    ₪.
 • לדירת 5 חד': 888,000    ₪.
 • תוספת לדירת גג\גן:   50,000 ₪.
 • לדירת 5 חד': 888,000 ₪.
 • חברים ידרשו לחתום על טופס הצטרפות לעמותה, ולהפקיד צ'ק בסך 10.000₪ לחשבון נאמנות של משרד עורכי-הדין שרמן לנדאו g עברי.
 • במעמד חתימה על הסכם מול העו"ד יידרש חבר העמותה להפקיד 50.000 ₪ נוספים
 • הקצאת היחידות לאחר הזכייה במכרז תעשה על פי סדר הקדימות.
 • שכר טרחת עורך-הדין הינו אחוז וחצי בתוספת מע"מ.
 • הרישום הינו לציבור כללי וכן לציבור דתי לאומי.

הצטרף עוד היום לעמותת הרכישה המיועדת  לציבור הרחב. העמותה מנוהלת ע"י "בינו נדל"ן "

עם הצעה סגורה לביצוע של "אורתם מליבו".
סיכוי טוב לזכות בדירה במחיר מחאה

ביצוע ע"י "אורתם מליבו" – רמת גימור גבוהה.

ביטחון מלא במחיר הסופי .

לפרטים נוספים ולהרשמה: 03-9327222

מאפיינים נוספים

מיקום: הפרויקט- הנכס
תוכניות - טפסים - חוזים